ขายแล้ว 2 ชิ้น
xxx

ขายแล้ว 6 ชิ้น
xxx
brand brand brand